Företagshälsa

Företagshälsa

Värnar ert företag om era medarbetares hälsa?

Ser ni hälsofrämjande aktiviteter som en långsiktig investering och inte som en kostnad?

Vill ni öka frisknärvaron och inte enbart minska sjukfrånvaron?

Fakta om ohälsa

Idag saknar varannan tjänsteman den kondition som krävs för att klara av sitt arbete vilket leder till minskad effektivitet och minskad produktivitet

En 16-åring i dag har samma fysik som en 60-åring hade på 1950-talet

Stillasittande i sig är en riskfaktor för hälsan, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva

Ohälsosamma matvanor är bland de främsta riskfaktorerna för ohälsa i Sverige

Andelen personer med fetma i Sverige har tredubblats sedan 1980-talet och fortsätter att öka

Sex av tio arbetstagare har levnadsvanor som kostar arbetsgivaren pengar i form av sämre arbetsprestationer. De största hälsobovarna är rökning och att inte ägna sig åt någon fysisk aktivitet.

TTräning&Hälsa hjälper er

Vi hjälper er att få en starkare, friskare och mer hälsosam personal som orkar prestera mer på sitt arbete.

Det gör vi genom coaching inom kost, livsstil och stress både på individ- och gruppnivå.

Vi håller även Tabata träningspass, inspirationsföreläsningar inom kost-livsstil och stress, individuella hälsosamtal, hälsocoaching på gruppnivå samt arrangerar hälsodagar exempelvis i samband med konferenser.

Varför inte välja ett hälsosamt tema på er konferens?

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar just ert företag

 

Samarbete

Vi samarbetar med Isabell Johnsson som arbetar som hälsoutvecklingskonsult. Hon inspirerar genom att prata om mental träning och om hur du kan använda fyra faktorer SMAK, för att förändra/förbättra din livskvalitet. Förkortningen SMAK står för självbild, målbil, attityd och känsla. Dessa faktorer är träningsbara.

Vad kan mental träning hjälpa dig med?

När din självbild blir bättre är det lättare att vara inifrån styrd istället för utifrånstyrd. Dvs. lättare att lyssna in dina egna behov och önskningar istället för att vara andra människor till lags. Du kan med hjälp av dina tankar sänka din stressnivå eftersom när din självbild stärks sätter du rimligare krav på dig själv.

Med hjälp av en tydlig målbild kan du överskrida dina självskapande begränsningar och istället fokusera på dina möjligheter och förutsättningar.

Med en vinnande attityd tar du dig an utmaningar med utgångspunkt att livet bär dig oavsett hur det ser ut runt omkring dig.

Med en härlig känsla för och i livet ökar du din närvaro och släpper på det vi tror att vi har – kontroll. Tilliten till dig själv gör att känslan av frihet ökar.

Isabell delar med sig av kunskaper och erfarenheter till både företag och föreningar genom sina föreläsningar.

Kontakta oss så får ni veta mer om vårt samarbete.

 

Referens TTräning&Hälsa